Appar ska uppmuntra kunder att köpa förnybar el och använda den smarta.