Fler nyemissioner väntas bland börsens minsta bolag. Uppläggen för emissionerna tyder på en mer desperat situation än på länge och från investerarna krävs nu extra försiktighet.