PTS ska ta fram plan för hur 50 miljoner kronor ska användas till förbättringar.