Det konsortium som leds av kinesiska Anta är nära ett förvärv av finländska Amer Sports och finansieringen säga vara på plats.