Kina stärker greppet om Hongkong genom en ny nationell säkerhetslagstiftning som bland annat förbjuder självständighetssträvanden, utländsk…