Kina kommer att tillkännage nya åtgärder som ska lätta på de negativa effekterna av handelskriget.