Bankjätten Citigroup kommer genomföra neddragningar med drygt 300 seniora mellanchefer som en del av vd Jane Frasers strävan att renodla koncernen. Neddragningen, som omfattar två nivåer under koncernledningen, påbörjades på måndagen och påverkar omkring 10 procent av personalstyrkan på den nivån.