Flera storbanker är med i racet om krisande Credit Suisse. Enligt uppgifter till flera medier ska Deutsche Bank se över vilka delar av Credit Suisse som kan vara intressanta att förvärva, men huvudspåret är att UBS tar över hela banken och samtal med tillsynsmyndigheter och centralbanker i flera länder uppges pågå.