För ett år sedan gick svensk nybilsförsäljning på högvarv. I 39 månader i rad hade det rullat in tillväxtsiffror och i första kvartalet var antalet nyregistrerade bilar på rekordnivå. Trots det satte vi sälj på bilaktien. Det visade sig klokt.