Kronan stärktes på torsdagen efter starkare svensk inflation än väntat, vilket av bedömare anses öka sannolikheten att Riksbanken höjer räntan i december eller februari.