Som redovisnings- och revisionsbyrå har du en skyldighet att känna din kund, göra riskbedömningar och bedriva ett aktivt arbete mot penningtvätt. I den här artikeln berättar Maria Johansson, expert på KYC på Wolters Kluwer, vad du behöver göra för att följa lagen om penningtvätt i arbetet med kund.