Spelet om Capio är i gång – och sannolikheten är mycket hög att Ramsay lägger ett högre bud på vårdbolaget. Det kan inte heller uteslutas att andra aktörer blandar sig i striden.