Ukraina och Moldavien får status som kandidatländer för medlemskap i EU.