Inflationstakten i Tyskland steg till 1,5 procent i februari jämfört med 1,4 procent i januari.