Den tyska bruttonationalprodukten steg 0,4 procent under det första kvartalet jämfört med det närmast föregående.