Inflationstakten i Tyskland steg till 1,7 procent i juli jämfört med 1,6 procent i juni.