Gaslagren i Tyskland närmar sig en fyllnadsgrad på 90 procent trots att landet inte längre köper gas till vilket pris som helst.