De minskade gasleveranserna från Ryssland gör att tyska företag nu förbereder sig för vad som kan hända om gasen sinar helt. Kolkraft, nya ledningar för olja och prioriteringslistor för olika anläggningar är några av förslagen på bordet.