Tyska åklagare väcker åtal mot sex anställda hos Volkswagen för inblandning i dieselutsläppsskandalen.