Strypta ryska leveranser gör att landet närmare sig gasransonering.