Den tyska bruttonationalprodukten sjönk 0,3 procent under det första kvartalet jämfört med det närmast föregående kvartalet.