Stefan Ingves sista räntebesked innan han lämnar över stafettpinnen till Erik Thedéen blev en väntad räntehöjning på 0,75 procentenheter. Beskedet tolkades dock som mer duvaktigt än väntat. Di listar vinnarna och förlorarna på börsen.