Elos Medtechs största ägare, TA Associates genom EM Intressenter, har påkallat tvångsinlösen av resterande aktier i medicinteknikbolaget. Elos Medtech ansöker nu om avnotering från Stockholmsbörsen.