Värderingen är låg, kassaflödet är starkt och skuldsättningen under kontroll. Är det skriande köpläge i Ratos? Det finns potential, men också skäl att tvivla på om den kommer realiseras.