Valberedningen i Bonava föreslår två nya styrelseledamöter, Mats Jönsson och Angela Langemar Olsson.