Trots omfattande räntehöjningar biter sig inflationen fast inom turkisk ekonomi. I mars uppgick inflationen till 68,5 procent i årstakt jämfört med prisökningstakten på 67 procent föregående månad.