Turkiets centralbank sänkte på torsdagen reporäntan med 1 procentenhet till 12 procent. Enligt Bloombergs enkät spådde 5 av 22 tillfråga ekonomer en räntesänkning med så mycket som 100 punkter medan resten väntade sig en oförändrad ränta.