Bostadsrätterna kan stå inför ett nytt prisfall och raset i bostadsbyggandet sänker Sveriges tillväxt. Men för kommersiella fastigheter ser utvecklingen och utsikterna bättre ut. Den bilden ger flera tunga ekonomer och branschaktörer som Di talat med.