Kurserna ned över 4 procent efter nedgångar i Asien.