Det mesta talar för stabila eller svagt stigande bostadspriser framöver. Det säger Anna Öster och Olof Manner i Makrorådet.