Den tekniska utvecklingen inom solenergi går mycket snabbt, men fortfarande återstår en hel del utmaningar. – Vi hjälper energibranschen att accelerera omställningen genom att fungera som en partner för installatörernas tillväxt, säger Filip Wiqvist, vd på cleantech-grossisten KP Energy.