En ordningsvakt griper normalt in när något redan har hänt. En trygghetsväktare däremot, ska se till att stökiga situationer inte uppstår från första början. Metoden har visat sig fungera bra i Järva i norra Stockholm där trygghetsvärdarna inte har behövt rapportera någon allvarlig incident på ett och ett halvt år.