Ett fel i trycket av tidningen i Umeå och Borås har gjort att vissa rubriker på lördagsutgåvans förstasida är oläsliga.