Den amerikanske presidenten Donald Trump har inte bestämt sig om resterande import från Kina, varor för cirka 300 miljarder dollar, ska beläggas med höjda tullar.