USA:s president kommer "högst troligt" kommer att utlysa nationellt nödläge gällande landets södra gräns om hans administration inte kan nå ett avtal med kongressen om finansiering av muren mot Mexiko.