Villapriserna uppåt en procent – jämfört med för tolv månader sedan.