Leveranserna av biodrivmedel för vägtransporter minskade i fjol med 14 procent till 16,4 TWh. Det var första gången leveranserna backade. Alla tidigare år har de ökat.