Medan svenska inflationen fortsätter ligga högt över Riksbankens mål kommer nu signaler om deflation med fallande kostnader från tunga delar av den svenska industrin. Trendbrottet spås dock bli kortvarigt, enligt en ny konjunkturbarometer där utsikterna är fortsatt ovissa.