Handelsbanken kan vara nära att få sin första kvinnliga vd och koncernchef, erfar Di. Inom banken pekas tre kvinnor, Carina Åkerström, Katarina Ljungqvist och Nina Arkilahti, ut som de starkaste interna kandidaterna till att efterträda den petade Anders Bouvin.