Att köpa en villa i en storstadsnära förort är knappast billigt. Helene Malmlöf och hennes man tog till en alternativ metod: De frågade…