I dagarna är det tre år sedan EQT:s börsnotering och därmed skulle den lock up-klausul, som förra året ändrades under uppmärksammade former, ha löpt ut. Att riskkapitalbolagets partner kunde sälja en del av sina innehav redan för ett år sedan och undvika årets kursnedgångar har inneburit att de räddat flera miljarder kronor.