First North-bolaget Transtemas helägda dotterbolag Transtema Infrastructure AB, Tiab, har genomfört byggnation av…