Uppgivna göteborgare i Haga • Bygget av Västlänken försenas.