Myndigheten ska rekrytera över 100 personer för att klara planeringen.