Investmentbolaget Traction redovisar ett resultat efter skatt på 155 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2019 (-357).