Chanserna för fler fasta förbindelser över Öresund är goda. Det anser Frank Jensen, överborgmästare i Köpenhamn och ordförande ordförande i det svensk-danska samarbetet Greater Copenhagen Committee.