Insynspersonernas försäljningar efter halvårsrapporterna är nästan tre gånger så stora som insiderköpen.