Teknikbolaget Tobiis företrädesemission övertecknades och inga garantiåtaganden utnyttjas. Bolaget tillförs därmed 301 miljoner kronor före emissionskostnader. Det framgår av ett pressmeddelande.