Ögonsensorföretaget Tobii redovisar ett rörelseresultat på -75 miljoner kronor (-53) för det första kvartalet 2024.