Från att byta glödlampor på vänsterradikala Kafé 44 på Södermalm till att designa ljuset åt världsartister, baletter och storbolag. Nu ljussätter Tobias Rylander Operabalettens Askungen.